2020 г. – 2021 г.

  1. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ по ПАРАЛЕЛКИ – 20-21 г.
  2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО-20-21г.

…………………………

  1. БЮДЖЕТ – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН – 2020 г.
  2. БЮДЖЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
  3. БЮДЖЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
  4. БЮДЖЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
  5. БЮДЖЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.