Прием в 1. клас

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС 

р-н „Люлин“ – 97. СУ, 96. СУ, 33. ОУ, 90. СУ, 77. ОУ

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

ж.к. „Филиповци“ – 001-043, 052-055, 062-075, 077-079, 083, А

КАРТА* – 103. ОУ „Васил Левски“ и прилежащи училища, които осъществяват прием в 1-ви клас.

За учебната 2022 / 2023 г.

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

КАЛЕНДАР / ГРАФИК на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г. в ИСОДЗ – ТУК

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – ТУК

Решение № 101 на Соличиния общински съвет от 24.02.2022 г. – ТУК

ЗАПОВЕД за ПЛАН-ПРИЕМ – 22-23 г. – ТУК

…………………………………..

За учебната 2021 / 2022 г.

СПИСЪК на учениците, приети на ПЪРВО класиране – ТУК

…………………………………..

За учебната 2020 / 2021 г.

Свободни места за прием в I клас – 9 /Информацията е актуална към 26.06.2020 г./

…………………………………..

Входящ № ––––––– Група ––––– Точки

2481 / 29.06.2020 –-      1    –––––      5
2489 / 30.06.2020 –-      1    –––––      0

СПИСЪК на учениците, приети след ТРЕТО класиране – ТУК

СПИСЪК на учениците, класирани на ТРЕТО класиране – ТУК

СПИСЪК на учениците, приети след ВТОРО класиране – ТУК

СПИСЪК на учениците, приети на ПЪРВО класиране – ТУК

2020-06-08_124211ИНФОРМАЦИЯ от сайта на СТОЛИЧНА ОБЩИНА относно второ класиране:

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Д О К У М Е Н Т И
(могат да бъдат изтеглени от линковете по-долу)
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ в 1-ви КЛАС
(и обикновени бланки за 2.-7. кл.) ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

⚡️ ЗАЯВЛЕНИЕ от родител /1. клас; 2.-7.клас/;

⚡️ Издаване на Служебна бележка от училище, че ученикът ще бъде записан в 103. ОУ „В. Левски“;

⚡️ Удостоверение за преместване;

⚡️ Декларация за информираност, относно различие в учебния план;

⚡️ Декларация, съгласно изискванията на Регламента за защита на личните данни.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

– за ПГ – 5 годишни – 22;
– за ПГ – 6 годишни – 2;
– за 1. клас – 7.

/Информацията е актуална към 05.06.2020 г./

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I-ви КЛАС 

р-н „Люлин“ – 97. СУ, 96. СУ, 33. ОУ, 90. СУ, 77. ОУ

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

ж.к. „Филиповци“ – 001-043, 052-055, 062-075, 077-079, 083, А

КАРТА*103. ОУ „Васил Левски“ и прилежащи училища, които осъществяват прием в 1-ви клас.

КРИТЕРИИ
за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г.

  1. Деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището;
  2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Деца, завършили подготвителна група в училището;
  4. Дете, което живее в семейсто / домакинство с 3 и повече деца.

ГРАФИК и ЗАПОВЕД

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Забележка: Подаване на заявления и други документи, относно записването на учениците, се осъществява в сградата на училището всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч./НЕ ВАЖИ ЗА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – 2020 г./

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с извънредното положение и приема на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че няма да е необходимо да посещавате районната администрация за справки за настоящ и постоянен адрес и семейно положение, съпруг/а и деца. Това ще се извършва служебно от директора на училището.

Необходимите документи, които следва да представите в училище при кандидатстване на ученика за първи клас са:

  • Заявление за кандидатстване

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕТО за 1-ви КЛАС, учебна 2020 / 2021 г. от ТУК.

В срок от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. може да подадете заявлението за прием в първи клас по ел. поща на училището на e-mail: sofia103@abv.bg

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Допълнителни въпроси относно реда и начина на кандидатстване за ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020 / 2021 г. може да задавате и на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 / 94-33-183.

Заедно ще се справим!