Съобщения

КОНКУРС

103 ОУ „Васил Левски“ обявява конкурс по документи

за длъжността образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“. 

Изисквания за длъжността:

  1. Образование: основно/средно/висше
  2. Владеене на майчиния език (ромски) на децата и учениците. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други културни особености на общността.
  3. Умения за работа с деца, ученици и родители.

Краен срок за подаване на документи: 27.09.2019г.