Галерии

„Сръчни ръчички“:

Сценарии – земетресение:

На 24.10.2022 г. се проведоха тренировки по евакуация с учениците от начален и прогимназиален етап. Приложен снимков материал.

Откриване на учебната година:

Нашият танцов клуб:

На екскурзия:

Новогодишно тържество – 2022 г.: