Галерии

Завършване на деца и ученици от начален етап

В час по ТП – Готварство – „Солена торта“

Патронен празник – 2024 г

Коледно тържество – 2023 г.

Пети октомври – международен ден на учителя

Празник на район Люлин – 09.05.2023 г.

Обучение по БДП в с. Панчарево
На 21.04.2023 г. ученици от 3. и 4. клас посетиха полигон за действие при бедствия, аварии и кризи към СО, с. Панчарево. Учениците взеха участие в обучение, проведено от екипа на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ под формата на викторина, състезания и игри.

Пролетно тържество – март 2023 г.

Празник на училището – 17.02.2023 г.

„Сръчни ръчички“:

Сценарии – земетресение:

На 24.10.2022 г. се проведоха тренировки по евакуация с учениците от начален и прогимназиален етап. Приложен снимков материал.

Откриване на учебната година:

Нашият танцов клуб:

На екскурзия:

Новогодишно тържество – 2022 г.: