Прием

Заповед – План прием за учебната 2024/2025 година

Учебна 2023 / 2024 г.

ПЛАН – ПРИЕМ:
1. клас – 2 паралелки по 22 ученици;

5. клас – 2 паралелки по 18 ученици.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /ЦОУД/:

1. клас – 1 група;

2. клас – 1 група;

3. клас – 1 група;

4. клас – 1 група;

5. – 6. клас – 1 сборна група.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Заявление от родител за 1. клас – линк

Заявление от родител 2. – 7. клас