Прием-1. клас

За учебните 2019 / 2020 г. и 2020 / 2021 г.

 

СПИСЪК на учениците класирани на ПЪРВО класиране за учебна 2019 / 2020 г. – ТУК.

СПИСЪК на учениците ЗАПИСАНИ след ТРЕТО класиране за учебна 2019 / 2020 г. – 2, 3, 4, 5

В училището НЯМА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ! Всички подадени до момента заявления са класирани на първо класиране.
……………….

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ в 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

⚡️ ЗАЯВЛЕНИЕ от родител /1. клас; 2.-7.клас/;

⚡️ Издаване на Служебна бележка от училище, че ученикът ще бъде записан в 103. ОУ „В. Левски“;

⚡️ Удостоверение за преместване;

⚡️ Декларация за информираност, относно различие в учебния план;

⚡️ Декларация, съгласно изискванията на Регламента за защита на личните данни.
……………….

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

– за ПГ – 5 годишни – 22;
– за ПГ – 6 годишни – 2;
– за 1. клас – 44.

/Информацията е актуална към 24.03.2020 г./
……………….

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ ВI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

р-н „Люлин“ – 97. СУ, 96. СУ, 33. ОУ, 90. СУ, 77. ОУ

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

ж.к. „Филиповци“ – 001-043, 052-055, 062-075, 077-079, 083, А

КАРТА*103. ОУ „Васил Левски“ и околните училища, които ще осъществяват прием в 1-ви клас.

*Забележка: Възможно е, при разглеждане, изображението на картата в браузъра „Mozilla Firefox“ да се отваря завъртяно на 90 градуса. С други браузъри всичко е наред.

КРИТЕРИИ
за прием в първи клас за учебната 2020 / 2021 г.

  1. Деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището;
  2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Деца, завършили подготвителна група в училището;
  4. Дете, което живее в семейсто / домакинство с 3 и повече деца.

ГРАФИК и ЗАПОВЕД

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Забележка: Подаване на заявления и други документи, относно записването на учениците, се осъществява в сградата на училището всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч./НЕ ВАЖИ ЗА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ – 2020 г./

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с извънредното положение и приема на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че няма да е необходимо да посещавате районната администрация за справки за настоящ и постоянен адрес и семейно положение, съпруг/а и деца. Това ще се извършва служебно от директора на училището.

Необходимите документи, които следва да представите в училище при кандидатстване на ученика за първи клас са:

  • Заявление за кандидатстване

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕТО за 1-ви КЛАС, учебна 2020/2021 г. от ТУК.

В срок от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. може да подадете заявлението за прием в първи клас по ел. поща на училището на e-mail: sofia103@abv.bg

На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Допълнителни въпроси относно реда и начина на кандидатстване за ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020 / 2021 г. може да задавате и на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 / 94-33-183.

Заедно ще се справим!