Прием-1. кл.

2019 / 2020 г.

 

СПИСЪК на учениците класирани на ПЪРВО класиране – ТУК.

СПИСЪК на учениците ЗАПИСАНИ след ТРЕТО класиране – 2, 3, 4, 5

В училището НЯМА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ! Всички подадени до момента заявления са класирани на първо класиране.

Свободни места за 1. клас – 9 /към 13.09.2019 г. – след трето класиране/

Свободни места за деца със СОП :
5-годишни – 2 места /+3 – с хронични заболявания/;
6-годишни – 1 места /+3 – с хронични заболявания/
/Информацията е актуална към 13.09.2019 г./

КАРТА*103. ОУ „Васил Левски“ и околните училища, които ще осъществяват прием в 1-ви клас.

*Забележка: Възможно е, при разглеждане, изображението на картата в браузъра „Mozilla Firefox“ да се отваря завъртяно на 90 градуса. С други браузъри всичко е наред.

 

КРИТЕРИИ
за прием в първи клас за учебната 2019 / 2020 г.

  1. Деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището;
  2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Деца, завършили подготвителна група в училището;
  4. Дете, което живее в семейсто / домакинство с 3 и повече деца.

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

Забележка: Подаване на заявления и други документи относно записването на учениците се осъществява в сградата на училището всеки работен ден от 09.30 ч. до 17.00 ч.