Начало

Добре дошли на началната страница на 103. ОУ „Васил Левски“!

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, АКО СЕ НАЛОЖИ ДА УЧИМ ДИСТАНЦИОННО:
ИЗТЕГЛИ + ПЛАКАТ

……………………….

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН СКРИНИНГ

……………………….

На началната страница на 103. ОУ „Васил Левски“ ще бъдат публикувани дати за мероприятия и организирани събития от училището, от свързаните с нас институции, както и друга интересна и полезна информация.