Прием-1. кл.

2018 / 2019 г.

 

Свободни места за 1. клас – 44.
/Информацията е актуална към месец март 2018 г./

КАРТА*103. ОУ „Васил Левски“ и околните училища, които ще осъществяват прием в 1-ви клас.

*Забележка: Възможно е, при разглеждане, изображението на картата в браузъра „Mozilla Firefox“ да се отваря завъртяно на 90 градуса. С други браузъри всичко е наред.

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

КРИТЕРИИ
за прием в първи клас за учебната 2018 / 2019 г.

  1. Деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район на училището;
  2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Деца, завършили подготвителна група в училището;
  4. Дете, което живее в семейсто / домакинство с 3 и повече деца.

Приложение № 1

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Забележка: Подаване на заявления и др. документи относно записването на учениците се осъществява в сградата на училището всеки работен ден от 09.30 ч. до 17.00 ч.

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за свободните места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.

до 08.06.2018 г. вкл.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
11.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
14.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на трето класиране.
15.06.2018 г. Записване на учениците, приети на трето класиране.
от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град