Проект „Твоят час“

ЛОГО-ТВОЯТ ЧАС

АНКЕТИ на УЧАСТНИЦИТЕ по КЛУБОВЕ:

Клуб „FAN CLUB OF ENGLISH CULTURE

Клуб „БАДМИНТОН

Клуб „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клуб „В СВЕТА НА ДЕТСКОТО СЛОВЕСНО ТВОРЧЕСТВО

Клуб „В СВЕТА НА ПРИКАЗКИТЕ

Клуб „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клуб „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Клуб „МАЛКА ФЕЯ

Клуб „МОМЧЕТАТА МАЙСТОРИ НА ИГРИТЕ С ТОПКА

Клуб „ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Клуб „ВОЛЕЙБОЛ

 

СНИМКИ: