Нормативни документи

2019 г. – 2020 г.

2018 г. – 2019 г.

2016 г. – 2017 г.

2015 г. – 2016 г.

Училището предлага следните административни услуги:

  • издаване на Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – Удостоверения и Свидетелства /след подаване на заявление до директора на училището/;
  • издаване на Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование /след подаване на заявление до директора на училището/;
  • издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

Услугите не се предоставят по електронен път.