2020 г. – 2021 г.

 1. УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ по ПАРАЛЕЛКИ – 20-21 г.
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО-20-21г.
 3. ФОРМИТЕ на ОБУЧЕНИЕ в 103. ОУ „В. ЛЕВСКИ“ са ДНЕВНА и САМОСТОЯТЕЛНА
 4. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО-20-21 г.
 5. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НАПУСКАНЕ-20-21
 6. ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016–2020)-20-21
 7. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО-20-21
 8. ЕТИЧЕН КОДЕКС-20-21
 9. СТРАТЕГИЯ – 2020 – 2024 г.
 10. АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН – БДП – 20-21

…………………………

 1. БЮДЖЕТ – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН – 2020 г.
 2. БЮДЖЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
 3. БЮДЖЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
 4. БЮДЖЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 г.
 5. БЮДЖЕТ – ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ и ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2020 г.

…………………………

 1. БЮДЖЕТ – ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН – 2021 г.
 2. БЮДЖЕТ – по ДЕЙНОСТИ – 2021 г.
 3. БЮДЖЕТ – ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 г.
 4. БЮДЖЕТ – ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 г.
 5. БЮДЖЕТ – ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 г.
 6. БЮДЖЕТ – ГОДИШЕН ОТЧЕТ – 2021 г.