Обучение

Формата на обучение в 103. ОУ „Васил Левски“ е дневна.