2019 г. – 2020 г.

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2. ЕТИЧЕН КОДЕКС – /Приет на Общо събрание с Протокол № 05 / 02.09.2019 г./

3. ГРАФИК – КОНСУЛТАЦИИ, Начален етап, Прогимназиален етап

4. ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

5. ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

6. ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ-2019 г.

7. ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ-ОТЧЕТ / ГОДИШЕН ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ-2019 г.