Контакти

Адрес: гр. София, р-н „Люлин“, ж.к. „Филиповци“
+359 2 8244885; +359 2 9270608
е-мейл:   info-2212103@edu.mon.bg

………………….

ДИРЕКТОР: МИЛЕНА БЕНКОВА
тел.: 0884-801-702