За нас

103. ОУ „Васил Левски“ се развива в духа на съвременната методика за преподаване и материално-техническа база.

Какво предлагаме?

     Квалифициран екип от педагогически специалисти от всички области и за етапите на образование: подготвителни групи /за 5-годишни и 6-годишни деца/, за ученици от начален етап /1-4. клас/ и прогимназиален етап /5-7. клас/

·        Съвременни методи на преподаване;

·        Паралелки /в групи/ за обучение по чужди езици – английски език и руски език;

·        Занималня за всеки клас от 1-ви до 4-ти клас и сборна група от 5-6. клас включително;

·        Компютърен кабинет, оборудван със съвременни технологии за преподаване;

·        Консултации, допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси;

·        Физкултурен салон;

·        Спортна площадка за игра;

·        Медицинско лице и здравен кабинет;

·        Охрана и 24 часово видеонаблюдение.