Дневен режим


УЧЕБНА 2023 / 2024 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 23-24

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I УЧЕБЕН СРОК

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 23-24 година

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА В НАЧАЛЕН ЕТАП И КОНСУЛТАЦИИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – I УЧЕБЕН СРОК – 2023-2024 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – II УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА В НАЧАЛЕН ЕТАП И КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – II УЧЕБЕН СРОК – 2023 – 2024 ГОДИНА

УЧЕБНА 2022 / 2023 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 22-23

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП – 1+2-ри СРОК-22-23 г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА -ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 1 СРОК 22-23 г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА -ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 2 СРОК 22-23 г.

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА в НАЧАЛЕН ЕТАП и КОНСУЛТАЦИИ в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП- 22-23 г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – 22-23 г.