Начало

Добре дошли в официалната страница на 103. ОУ „Васил Левски“!

На основание чл. 37, § 7 от Регламент /ЕС/ 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 24 от Регламент(ЕС) 2016/679 GDPR и чл. 11 а. на Закона за закрила на детето е утвърдена инстукция за публикуване на снимки и видеа от събития на институцията в социалните медии.

Във връзка с инструкцията, която представлява организационна мярка за защита на личните данни, поместваме  линк към информационно видеопосветено на неприкосновенността на личния живот и личните данни на децата, като допълнителна мярка за персонална защита на личните данни на децата и учениците.

Длъжностно лице за защита на личните данни:

Евелина Михайлова Димитрова

email: dpo_sunfire@abv.bg