Начало

Училището е основано на 01.09.1961 г.  Има  богата история.  Първоначално започва да функционира като начално училище в новооткрития по онова време ж.к. Филиповци, когато за първи път в едноетажната му сграда, прага прескачат първокласниците и учениците до 4. клас.

По-късно към него е създадено СПТУ.  След закриването на СПТУ паралелките, училището продължава да функционира като основно за ученици от 1. до 8. клас. В годините  поетапно се откриват и две предучилищни групи за шест и пет годишни деца.

През 2010 година е именувано с името на Апостола на свободата – Васил Левски.

103. ОУ „Васил Левски“ е общинско. Осигурява основното образование на учениците до завършване на 7. клас.

Благодарение на развойната извънкласна дейност, възпитанниците на училището са многократни носители на купи от спортни дейности, предимно футбол и бадминтон, както и награди от културни мероприятия на танцовия състав на училището „Огнени ритми“.

Ежегодно училището участва в дейности по проекти и програми на ЕС.