Начало

Добре дошли в официалната страница на 103. ОУ „Васил Левски“!

……………………………………

За учебната 2023 / 2024 г.

ПЛАН – ПРИЕМ:

  • 1. клас – 2 паралелки по 22 ученици;
  • 5. клас – 2 паралелки по 18 ученици.

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /ЦОУД/:

  • 1. клас – 1 група;
  • 2. клас – 1 група;
  • 3. клас – 1 група;
  • 4. клас – 1 група;
  • 5., 6. и 7. клас – 1 сборна група.

……………………………………

22 март – Световен ден на водата в НМ „Земята и хората“

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

……………………………………

На основание чл. 37, § 7 от Регламент /ЕС/ 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни:
Данни за контакт на длъжностно лице по защита на данните:

ЕВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
Имейл: dpo_sunfire@abv.bg

…………………………………………………………….

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на всички ученици от 103. ОУ „В. Левски“ е направена групова застраховка злополука към застрахователно дружество „Армеец“
За повече информация ТУК

……………………………………………..

ВАЖНО !
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Място на провеждане – гр. София, бул. Възкресение № 151,
75. ОУ „Тодор Каблешков“
Дата и начален час на провеждане – 30.06.22 г. от 11.30ч.

……………………………………………..

ВАЖНО: ПРЕМИНАВАНЕ на ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ / ОРЕС /

Уважаеми родители и ученици,

Ръководството на 103. ОУ „Васил Левски“ Ви уведомява, че, считано от 21.10.2021 г., се ПРЕУСТАНОВЯВАТ всички присъствени учебни часове за учениците от 1. – 7. клас!
Учебните часове ще се провеждат онлайн в електронната платформа на „ШКОЛО“ по седмичното разписание за деня за съответния клас при следния  ГРАФИК.

………………………….

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ И УПРАЖНЕНИЯ
за 17.06.2021 г. и от 21.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

ЧАСОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ – СЛЕДОБЕД.

Уважаеми ученици, учители и родители,

На основание решение на оперативния щаб на гр. София от 10.03.2021 г. за ограничаване разпространяването на COVID -19  за периода от 12.03.2021 г.  до  26.03.2021 г. /вкл./ обучението на учениците от V – VII  клас ще се провежда  в електронна среда от разстояние в електронната платформа ШКОЛО.

Децата от подготвителните групи и учениците от I–IV клас продължават да се обучават присъствено.

Разчитаме на Вашата отговорност да съблюдавате децата Ви да се включват активно в образователния процес.

Вие и Вашите деца бъдете живи и здрави, пазете се ! Обичаме Ви !

От колектива на 103. ОУ „В. Левски“

ЗАПОВЕД ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ
на ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ (МАСКА / ШЛЕМ)

АЛГОРИТЪМ
за
ДЕЙСТВИЕ ПРИ КОВИД-19


ИНФОРМАЦИЯ за ОБРАЗОВАНИЕ в УСЛОВИЯТА на „КОВИД-19“

ИЗТЕГЛИ ПЛАКАТ

za-saita

БЕЗПЛАТЕН ОЧЕН СКРИНИНГ