Агресия

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-16887 /  12.07.2017 г., в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, представяме следната документация: