2022 г. – 2023 г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ – ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

  1. АКТУАЛИЗИРАНА Стратегията за развитие на училището 2023 – 2025 г.
  2. АКТУАЛИЗИРАН План за действие на стратегията 2023 – 2025 г.
  3. ПЛАН за действие по БДП за учебната 2022 / 2023 Г.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

  1. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 г.
  2. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 г.