Плод и мляко


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ В УЧИЛИЩЕТО СЕ ДОСТАВЯТ ПРОДУКТИ ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ И „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“.