Плод и мляко

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СТАРТИРА ДОСТАВЯНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ /КАШКАВАЛ/ и „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ /КРАСТАВИЦИ/.

ДАТА НА РАЗДАВАНЕ: 27.04.2020 г.

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: ПРЕД ВХОДА НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР.

ГРАФИК НА РАЗДАВАНЕ:

от 12:00 до 13:00 ч. – ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ;
от 13:00 до 14:00 ч. – 1-ВИ КЛ.;
от 14:00 до 15:00 ч. – 2-РИ КЛ.;
от 15:00 до 16:00 ч. – 3-ТИ КЛ.;
от 16:00 до 17:00 ч. – 4-ТИ КЛ.

С ЦЕЛ ДА ЗАПАЗИМ ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ ВАС И НАС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

  • БЪДЕТЕ С МАСКИ ИЛИ ШАЛОВЕ;
  • НОСЕТЕ РЪКАВИЦИ;
  • НОСЕТЕ ХИМИКАЛКА;
  • НЕ СЕ СТРУПВАЙТЕ;
  • СПАЗВАЙТЕ ОТСТОЯНИЕ ОТ 2 МЕТРА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 103. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“


ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по Схема „Училищно мляко“ – 2019 г.

ЗАПОВЕД 764 / 09.05.2019 г. за избор на ЗАЯВИТЕЛИ по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.