СФО

СЪОБЩЕНИЯ !!!

 

ЗАПОВЕД за ПРОМЯНА на ГРАФИКА на УСТНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ по РЕ + АЕ

ИЗПИТЪТ ПО „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“ СЕ ПРЕМЕСТВА
от 02.11.2020 г. на 12.11.2020 г. от 18:10 ч.

ЗАПОВЕД за ПРОМЯНАТА на ИЗПИТА по ИЦ
…………………………..

ГРАФИК – СФО, 2020 / 2021 г., ВТОРА СЕСИЯ

 за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020 / 2021 г.

КОНСПЕКТИ – СФО, 2020 / 2021 г. – ПЪРВА ЧАСТ

КОНСПЕКТИ – СФО, 2020 / 2021 г. – ВТОРА ЧАСТ

СЪОБЩЕНИЕ

        РЪКОВОДСТВОТО НА 103. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 г. ПРИКЛЮЧИ ЗАПИСВАНЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. СФОРМИРАНИ СА ПАРАЛЕЛКИ за 5., 6. и 7. КЛАС.

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  В ПЕРИОДА ОТ АВГУСТ ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА.