Плод и мляко

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по Схема „Училищно мляко“ – 2019 г.

ЗАПОВЕД 764 / 09.05.2019 г. за избор на ЗАЯВИТЕЛИ по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.